Βρίσκεστε εδώ:
  • Home
  • Οδηγίες χρήσης μύλου Alexander

Οδηγίες χρήσης ενός παραδοσιακού μύλου για πιπέρι

Ο παραδοσιακός μύλος πιπεριού ALEXANDER έχει μεταλλικό μηχανισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλέσει κόκκους πιπεριού η αποξηραμένα μπαχαρικά (όχι αλάτι ή μαλακούς σπόρους, όπως σιτάρι). Για να εισάγετε τους κόκκους πιπεριού, ξεβιδώστε το παξιμάδι στο πάνω μέρος του μύλου και αφαιρέστε το καπάκι. Βάλτε τους κόκκους στο μύλο και επανατοποθετήστε το καπάκι και το παξιμάδι. Για να ανοίξετε τον μύλο, τραβήξτε το κάτω μισό μέρος από το επάνω μισό μέρος. Μπορείτε να αλέσετε πιπέρι απ’ ευθείας στο πιάτο ή να μαζέψετε το αλεσμένο προϊόν στο κάτω μέρος του μύλου. Μπορείτε να επιλέξετε το πάχος άλεσης, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηχανισμού. Για πιο ψιλή άλεση γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα. Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο για πρώτη φορά, αλέστε μερικούς κόκκους και πετάξτε το προϊόν, για να καθαρίσετε τον μηχανισμό.

*Σε καμία περίπτωση μην καθαρίσετε τον μύλο με νερό.

Οδηγίες χρήσης ενός παραδοσιακού μύλου για πιπέρι

Ο παραδοσιακός μύλος καφέ ALEXANDER έχει μεταλλικό μηχανισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλέσει κόκκους καφέ, κόκκους πιπεριού η αποξηραμένα μπαχαρικά (όχι αλάτι ή μαλακούς σπόρους, όπως σιτάρι). Για να εισάγετε τους κόκκους καφέ ή πιπεριού, ξεβιδώστε το παξιμάδι στο πάνω μέρος του μύλου και αφαιρέστε το καπάκι. Βάλτε τους κόκκους στο μύλο και επανατοποθετήστε το καπάκι και το παξιμάδι. Για να ανοίξετε τον μύλο, τραβήξτε το κάτω μισό μέρος από το επάνω μισό μέρος. Μπορείτε να αλέσετε πιπέρι απ’ ευθείας στο πιάτο ή να μαζέψετε το αλεσμένο προϊόν στο κάτω μέρος του μύλου. Μπορείτε να επιλέξετε το πάχος άλεσης, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηχανισμού. Για πιο ψιλή άλεση γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα. Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο για πρώτη φορά, αλέστε μερικούς κόκκους και πετάξτε το προϊόν, για να καθαρίσετε τον μηχανισμό.

*Σε καμία περίπτωση μην καθαρίσετε τον μύλο με νερό.

Οδηγίες χρήσης ενός μοντέρνου μύλου για πιπέρι

Ο μοντέρνος μύλος πιπεριού ALEXANDER έχει μεταλλικό μηχανισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλέσει κόκκους πιπεριού η αποξηραμένα μπαχαρικά (όχι αλάτι ή μαλακούς σπόρους, όπως σιτάρι). Για να εισάγετε τους κόκκους πιπεριού, ξεβιδώστε το παξιμάδι στο πάνω μέρος του μύλου και αφαιρέστε το καπάκι. Βάλτε τους κόκκους στο μύλο και επανατοποθετήστε το καπάκι και το παξιμάδι. Μπορείτε να επιλέξετε το πάχος άλεσης, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηχανισμού. Για πιο ψιλή άλεση γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα. Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο για πρώτη φορά, αλέστε μερικούς κόκκους και πετάξτε το προϊόν, για να καθαρίσετε τον μηχανισμό.

*Σε καμία περίπτωση μην καθαρίσετε τον μύλο με νερό.

Οδηγίες χρήσης ενός ορειχάλκινου χυτού μύλου για πιπέρι

Ο χυτός ορειχάλκινος μύλος πιπεριού ALEXANDER έχει μεταλλικό μηχανισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλέσει κόκκους πιπεριού η αποξηραμένα μπαχαρικά (όχι αλάτι ή μαλακούς σπόρους, όπως σιτάρι). Για να εισάγετε τους κόκκους πιπεριού, ανοίξτε το πλαϊνό πορτάκι. Βάλτε τους κόκκους στο μύλο και κλείστε το πορτάκι. Μπορείτε να επιλέξετε το πάχος άλεσης, ρυθμίζοντας κατάλληλα το πόμολο που βρίσκεται στο επάνω μέρος του μύλου. Για πιο ψιλή άλεση γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα. Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο για πρώτη φορά, αλέστε μερικούς κόκκους και πετάξτε το προϊόν, για να καθαρίσετε τον μηχανισμό.

*Σε καμία περίπτωση μην καθαρίσετε τον μύλο με νερό.

Οδηγίες χρήσης ενός μοντέρνου μύλου για αλάτι

Ο μοντέρνος μύλος αλατιού ALEXANDER έχει πλαστικό μηχανισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλέσει χοντρό αλάτι. Για να εισάγετε το χοντρό αλάτι, ξεβιδώστε το παξιμάδι στο πάνω μέρος του μύλου και αφαιρέστε το καπάκι. Βάλτε το αλάτι στο μύλο και επανατοποθετήστε το καπάκι και το παξιμάδι. Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο για πρώτη φορά, αλέστε μια μικρή ποσότητα αλατιού και πετάξτε το προϊόν, για να καθαρίσετε τον μηχανισμό.

*Σε καμία περίπτωση μην καθαρίσετε τον μύλο με νερό.