Ανταλλακτικά καπάκια μύλων Alexander

Βρίσκεστε εδώ:

Ανταλλακτικά καπάκια μύλων Alexander

Κωδικός Περιγραφή Αντιστοιχία
1001 Ορειχάλκινο καπ. για διάμετρο 30mm 1
1002 Ορειχάλκινο καπ. για διάμετρο 35mm 2/102/212
1003 Ορειχάλκινο καπ. για διάμετρο 40mm 3/103/104/413/414/123/133
1004 Ορειχάλκινο καπ. για διάμετρο 45mm 4/303/304/313
1005 Ορειχάλκινο καπ. για διάμετρο 50mm 5/105
1022 Ορειχάλκινο καπ. για διάμετρο 30mm 22
1042 Χάλκινο καπ. για διάμετρο 35mm 42/402
1043 Χάλκινο καπ. για διάμετρο 40mm 43/403/404/423/433
1144 Μασίφ μεταλ. καπ. για διάμετρο 45mm 144
1202 Επιχρωμιωμένο καπ. για διάμετρο 35mm 202
1203 Επιχρωμιωμένο καπ. για διάμετρο 40mm 203/204/233
1204 Επιχρωμιωμένο καπ. για διάμετρο 45mm 323
1205 Επιχρωμιωμένο καπ. για διάμετρο 50mm 205
1503 Αντικέ ορειχάλκινο καπ. για διάμετρο 40mm 503
1603 Αντικέ χάλκινο καπ. για διάμετρο 40mm 603
1703 Nickel-matt καπ. για διάμετρο 40mm 703/733
1704 Nickel-matt καπ. για διάμετρο 45mm 723
1705 Nickel-matt καπ. για διάμετρο 50mm 705
1708 Nickel-matt καπ. για διάμετρο 40mm 708
1108 Ορειχάλκινο καπ. για διάμετρο 40mm 108/109/128/418/419
1208 Επιχρωμιωμένο καπ. για διάμετρο 40mm 208/209
1408 Χάλκινο καπ. για διάμετρο 40mm 408/409/428
1500 Ορειχάλκινο καπ. για διάμετρο 50mm 500/501/502
1520 Επιχρωμιωμένο καπ. για διάμετρο 50mm 520/521/522
1700 Nickel-matt καπ. για διάμετρο 50mm 700/701/702
BARCODE: N/A