Ανταλλακτικά καπάκια μύλων Alexander

Βρίσκεστε εδώ:

Ανταλλακτικά καπάκια μύλων Alexander

BARCODE: N/A

Περιγραφή

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΥΛΟΥ

11001

Ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 30mm 1

11002

Ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 35mm 2/102/212/412

11003

Ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 3/103/104/123/133/213/214/413/414

11004

Ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 45mm 4/303/304/313

11005

Ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 50mm 5/105

11022

Ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 35mm 22

11042

Χάλκινο καπάκι διαμέτρου 35mm 42/402

11043

Χάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 43/403/404/423/433

11144

Chrome gloss μασίφ καπάκι διαμέτρου 45mm 144/744

11202

Chrome gloss ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 35mm 202

11203

Chrome gloss ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 203/204/233

11204

Chrome gloss ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 323

11205

Chrome gloss ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 50mm 205

11222

Ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 30mm 222

11503

Antique ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 503

11603

Antique χάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 603

11703

Nickel matt ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 703/704/733

11704

Nickel matt ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 45mm 723

11705

Nickel matt ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 50mm 705

11108

Ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 108/109/128/418/419

11208

Chrome gloss ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 208/209

11408

Χάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 408/409/428

11500

Ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 50mm 500/501/502/235/353/453

11520

Chrome gloss ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 50mm 520/521/522/253/352/752

11560

Antique χάλκινο καπάκι διαμέτρου 50mm 600/601/602/653

11570

Nickel matt ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 50mm 720/721/722/257/753

11590

Hematite ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 50mm 900/901/902/953

11910

Hematite gloss ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 913/923

11930

Hematite matt ορειχάλκινο καπάκι διαμέτρου 40mm 933/943