Ανταλλακτικοί μηχανισμοί μύλων Alexander

Βρίσκεστε εδώ:

Ανταλλακτικοί μηχανισμοί μύλων Alexander

Κωδικός Περιγραφή Αντιστοιχία
3001 100% μεταλλικός μηχανισμός 1
3002 100% μεταλλικός μηχανισμός 2/42
3003 100% μεταλλικός μηχανισμός 3/43/133/233/433/733
3004 100% μεταλλικός μηχανισμός 4/144
3005 100% μεταλλικός μηχανισμός 5/303/304/313/323/723
3006 100% μεταλλικός μηχανισμός 6/106/706
3007 100% μεταλλικός μηχανισμός 102/202/212/402/412
3008 100% μεταλλικός μηχανισμός 103/123/203/403/413/423/
503/603/703
3009 100% μεταλλικός μηχανισμός 104/204/404/414
3010 100% μεταλλικός μηχανισμός 105/205/405/705
3011 100% μεταλλικός μηχανισμός 500/520/700
3012 100% μεταλλικός μηχανισμός 502/522/702
BARCODE: N/A