Ανταλλακτικοί μηχανισμοί μύλων Alexander

Βρίσκεστε εδώ:

Ανταλλακτικοί μηχανισμοί μύλων Alexander

BARCODE: N/A

Περιγραφή

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΥΛΟΥ

10001

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 1

10002

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 2/42

10003

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 3/43/133/233/433/733

10004

Μηχανισμός μύλου καφέ 4/144/744

10005

Μηχανισμός μύλου καφέ 5

10006

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 6/106/706/916/926/936/946

10102

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 102/202/212/402/412/702

10103

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 103/123/203/213/403/413/703/913/923/933/943

10104

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 104/204/214/404/414/704

10105

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 105/205/405/705

10108

Μηχανισμός μύλου αλατιού 108/208/218/408/418/708

10109

Μηχανισμός μύλου αλατιού 109/209/219/409/419/709

10200

Μηχανισμός μύλου πιπεριού Chef Athena Series

10303

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 303/313/323/723

10304

Μηχανισμός μύλου καφέ 304

10500

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 500/520/600/720/900

10501

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 501/521/601/721/901

10502

Μηχανισμός μύλου πιπεριού 502/522/602/722/902