Ανταλλακτικά χερούλια μύλων Alexander

Βρίσκεστε εδώ:

Ανταλλακτικά χερούλια μύλων Alexander

Κωδικός Περιγραφή Αντιστοιχία
2001 Ορειχάλκινο χερούλι 1
2002 Ορειχάλκινο χερούλι 2/42/102/202/212/108/109/128/402/408/
409/418/419/428
2003 Ορειχάλκινο χερούλι 3/4/43/103/104/123/133/303/304/313/403/
404/413/414/423/503/603
2005 Ορειχάλκινο χερούλι 5/105/144
2006 Ορειχάλκινο χερούλι 6
2106 Επιχρωμιωμένο χερούλι 106
2203 Επιχρωμιωμένο χερούλι 203/233/323
2205 Επιχρωμιωμένο χερούλι 205
2703 Nickel matt χερούλι 703/723/733
2705 Nickel matt χερούλι 705
2706 Nickel matt χερούλι 706
BARCODE: N/A